Vozíky za jízdní kolo jsou velmi komplexní výrobek, na kterém se provádějí mnohé zkoušky, aby se ověřila jeho plná funkčnost, odolnost a trvanlivost. Všechny požadavky, které zde uvádíme a které vychází z příslušné normy, by váš vozík za jízdní kolo měl splňovat. V tomto případě je odpovědnost za prokázání shody s normou na výrobci, který musí deklarovat, že jeho výrobek všechny požadavky splňuje. Nabízejí se v zásadě tři možnosti prokázání shody:

 1. výrobce má vlastní zkušebnu a všechny parametry si ověřuje sám
 2. výrobce si nechá parametry ověřit v některé ze zkušeben, které jsou schopné potřebné zkoušky provádět
 3. výrobce to riskne, žádné parametry neověřuje a výrobek uvede na trh. Toto je však značně nebezpečná varianta jak pro výrobce, tak především pro samotného uživatele.
 • kvalita provedení konstrukce vozíku za jízdní kolo

  (hrany, výstupky, místa stlačení a střihu, zachycení, malé části,….)

 • tažná tyč, odkláněcí zařízení
 • nepřímý kontakt s koly u vozíku
 • čelní ochrana u vozíku
 • skládací mechanismus
 • rozměry
 • parkovací brzda

  (provedení, účinnost,…)

 • stabilita
 • rám, podvozek

  (pevnost, provedení, trvanlivost)

 • pojistné zařízení
 • pevnost zádržného systému
 • tuhost kabiny

  (pevnost, odolnost)

 • průvodní dokumentace (technické popisy,….)
 • návod
 • značení (kompletnost, odolnost)
 • rozměry
 • tuhost kabiny
 • konstrukce
 • nedostatečná dokumentace, návod a značení
 • ČSN EN 15918+A1:2013 Jízdní kola – Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Kontakt pro informace ohledně testování vozíků za jízdní kolo

Neváhejte nás kontaktovat.

Luboš Feigl

Vedoucí oborové skupiny
+420 483 348 227
+420 602 147 283
Strojírenský zkušební ústav, s.p.