V drsnějším počasí, které si vynutí obléci více vrstev oděvu, má svrchní vrstva ochrannou funkci. Svrchní oděv funguje společně s oblečením, které přiléhá na tělo a chrání zejména proti chladu, větru a dešti. Jedná se např. o bundy a kombinézy, které bývají pro extrémní podmínky také vybaveny paropropustnou a vodonepropustnou membránou.

 • Termoregulační vlastnosti
  • Propustnost tepla a par
  • Tepelná izolace pomocí tepelné figuríny
  • Prodyšnost
 • Mechanické vlastnosti
  • Odolnost pronikání vody
  • Vodoodpudivost
  • Změna rozměrů a vzhledu po údržbě praním
  • Odolnost v oděru
  • Odolnost vůči žmolkování
  • Pevnost v protržení
 • Stálobarevnost
  • Stálobarevnost v praní
  • Stálobarevnost v otěru
  • Stálobarevnost na světle
 • Zdravotní nezávadnost
  • Zkoušení vybraných ukazatelů zdravotní nezávadnosti (formaldehyd, pH, těžké kovy, aromatické aminy)
 • Konfekční zpracování, vybavení větracími otvory
 • Symboly údržby (piktogramy pro praní, žehlení, sušení)
 • Pravdivost informací výrobce o vlastnostech (pokud jsou uvedeny)
 • Nevhodně zvolený postup údržby vedoucí k narušení vodoodpudivého efektu
 • Nízká stálobarevnost
 • Pokles „funkčních vlastností“ opakovanou údržbou
 • Nevhodné používání změkčujících prostředků - aviváže
 • TNI CEN/TR 16422 Klasifikace termoregulačních vlastností
 • ČSN EN ISO 15831 Oděvy – Fyziologické účinky – Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny
 • ČSN EN ISO 12947-2 Textilie – Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale – Část 2: Zjišťování poškození vzorku
 • ČSN EN ISO 12945-2 Textilie – Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování – Část 2: Modifikovaná metoda Martindale
 • ČSN EN ISO 9237 Textilie – Zjišťování prodyšnosti plošných textilií
 • ČSN EN ISO 11092 Textilie – Fyziologické účinky – Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení)
 • ČSN 80 0074 Textilní materiály – Zjišťování standardní suché hmotnosti a vlhkosti
 • ČSN EN ISO 6330 Textilie – Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií
 • ČSN EN ISO 4920 Plošné textilie – Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda)
 • ČSN EN 20811 Textilie – Stanovení odolnosti proti pronikání vody – zkouška tlakem vody
 • ČSN EN ISO 13938-1 Textilie – Vlastnosti plošných textilií při protlaku – Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení

Stálobarevnosti:

 • ČSN EN ISO 105-X12 Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část X12 : Stálobarevnost v otěru
 • ČSN EN ISO 105-B02 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou
 • ČSN EN ISO 105-C06 Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní

Kontakt pro informace ohledně testování spacích pytlů

Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Petr Nasadil

Vedoucí akreditované zkušební laboratoře
+420 543 426 730
Textilní zkušební ústav, s.p.

 

 

Kontakt pro informace ohledně testování spacích pytlů

Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Petr Nasadil

Vedoucí akreditované zkušební laboratoře
+420 543 426 730
Textilní zkušební ústav, s.p.