Základním kritériem pro posouzení stanů jsou bezpečnostní požadavky a užitné a funkční vlastnosti. Zatímco pro stany pro táboření podle ČSN EN ISO 5912 se zjišťují užitné a funkční požadavky, pro skupinu velkých stanů a přístřešků se zjišťují vlastnosti podle ČSN EN 15619.
Stany pro táboření se klasifikují do kategorií a úrovní dle hmotnosti a podmínek používání.

Vlastnosti hotového výrobku:

 • Zkoušky použitých textilních materiálů
  • odolnost proti dalšímu trhání
  • pevnost v tahu
  • odolnost proti pronikání vody
  • stálobarevnosti
  • odolnost proti proražení
  • odolnost proti praskání za chladu
  • rozměrová stálost
  • hořlavost
  • další funkční vlastnosti jednotlivých částí např. zdrhovadla, konstrukční prvky
 • Zkoušky hotového výrobku:
  • hmotnost
  • kotvení
  • větrání
 • Dokumentace výrobce a správnost značení
 • Splnění jednotlivých parametrů
 • Pokyny pro uživatele
 • Sestavení profilu výrobku přizpůsobeného každému určitému typu použití.
 • Chybné anebo chybějící zatřídění stanu
 • Chybějící bezpečnostní posouzení hořlavosti stanových přístřešků a velkých stanů
 • Nesprávné posouzení vhodnosti stanů
 • ČSN EN ISO 5912 Stany pro táboření
 • ČSN EN 15619 Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Bezpečnost dočasných konstrukcí (stany) – Specifikace povrstvených textilií určených pro stany a podobné konstrukce
 • ČSN EN 1875-3 Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování pevnosti v dalším trhání – Část 3: Lichoběžníková metoda
 • ČSN EN 14115 Textilie – Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky – Snadnost zapálení
 • ČSN EN 15977 Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Mechanické vlastnosti – Stanovení prodloužení při zatížení a zbytková deformace
 • ČSN EN ISO 846 Plasty – Hodnocení působení mikroorganismů
 • ČSN EN ISO 1421 Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení pevnosti a tažnosti
 • ČSN EN ISO 2286-2 Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení vlastností jednotek balení – Část 2: Zjišťování celkové plošné hmotnosti, plošné hmotnosti povrstvení a plošné hmotnosti základní textilie
 • ČSN EN ISO 2411 Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování přilnavosti povrstvení
 • ISO 1420 Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti proti pronikání vody
 • ČSN EN 14115 Textilie – Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky – Snadnost zapálení
 • ČSN EN ISO 6941 Textilie – Hořlavost – Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků
 • ČSN EN ISO 13934-1 Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií – Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip
 • ČSN EN 20811 Textilie – Stanovení odolnosti proti pronikání vody – zkouška tlakem vody

Kontakt pro informace ohledně testování stanů

Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Petr Nasadil

Vedoucí akreditované zkušební laboratoře
+420 543 426 730
Textilní zkušební ústav, s.p.

 

 

Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 658 41 Brno Česká republika http://www.tzu.cz

Strojírenský zkušební ústav, s.p.  Hudcova 56b,  621 00 Brno Česká republika http://www.szutest.cz/