Z pohledu uživatele je třeba zaměřit se na ověření vlastností spacího pytle. Uživatel by si měl stanovit podmínky, ve kterých bude spací pytel používat, neboť univerzální spací pytel do všech podmínek neexistuje. Základní informací pro výběr spacího pytle je graf dle ČSN EN 13537.

Charakteristika tepelných vlastností spacích pytlů

Důležité je vybrat si spací pytel s hodnotou teploty komfortu blízkou nejčastějšímu způsobu používání. Čím dál od této teploty, tím větší riziko prochlazení podstupujete.

Vlastnosti hotového výrobku

Charakteristika spacích pytlů
 • tepelné vlastnosti
  pomocí figuríny se stanoví teplota tepelného komfortu Tcomf (je to teplota, kdy v uvolněné poloze těla uživatel nepociťuje chlad),
  Tlim znamená limitní hodnotu (je to teplota, kdy ve schoulené poloze těla uživatel nepociťuje chlad),
  Text znamená extrémní teplotu (hrozí nebezpečí zdraví podchlazením).
 • propustnost vodních par
  schopnost odvádět vodní páry stěnou pytle
 • rozměry pytle
  ověření vnitřních rozměrů s ohledem na velikost postavy
 • objem pytle při stlačení
  stlačitelnost s ohledem na snadnost zabalení do obalu
 • hmotnost

Vlastnosti náplně

 • peří: testuje se složení, hygienické vlastnosti, plnění, objemová hmotnost

Ostatní materiály

 • plošná hmotnost

Doporučené zkoušky

 • Mechanické vlastnosti
  • Odolnost v oděru
  • Pevnost v dotržení
  • Odolnost žmolkování základního materiálu
  • Test zdrhovadla - počet cyklů rozepnutí a zapnutí
 • Stálobarevnost
  • Stálobarevnost v praní
  • Stálobarevnost na světle
  • Stálobarevnost v potu
  • Stálobarevnost v otěru
 • Zdravotní nezávadnost
  • Zkoušení vybraných ukazatelů zdravotní nezávadnosti (formaldehyd, pH, těžké kovy, aromatické aminy )
  • Antimikrobiální vlastnosti
 • dokumentace výrobce a správnost značení
 • splnění jednotlivých parametrů
 • prolínání peří
 • chybně uvedená komfortní teplota
 • nevhodná konstrukce zdrhovadla
 • ČSN EN 13537 Požadavky na spací pytle
 • ČSN EN 13538-3 Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů – Část 3: Objem při zatížení a snadnost balení
 • ČSN EN 12934 Peří a peřový prach – Složení označení zpracovaného peří a peřového prachu pro použití jako plnicího materiálu
 • ČSN EN 12935 Peří a prachové peří – Požadavky na hygienu a čistotu
 • ČSN EN 12130 Peří a prachové peří – Metody zkoušení – Zjišťování plnicí síly (plnícího objemu)
 • ČSN EN 12132-1 Peří a peřový prach – Metody zkoušení propustných vlastností látek – Část 1: Třecí zkouška
 • ČSN EN 13088 Výrobky plněné peřím a prachovým peřím – Stanovení celkové hmotnosti plněných výrobků a hmotnosti náplně plnicího materiálu
 • ČSN EN 15586 Textilie – Metody zkoušení odolnosti plošných textilií vůči prolínání vláken – Zkouška oděrem
 • ČSN EN 29073-1 Textilie – Zkušební metody pro netkané textilie – Část 1: Zjišťování plošné hmotnosti
 • ČSN EN ISO 12947-2 Textilie – Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale – Část 2: Zjišťování poškození vzorku
 • ČSN EN ISO 15831 Oděvy – Fyziologické účinky – Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny
 • ČSN EN ISO 11092 Textilie – Fyziologické účinky – Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení)
 • ČSN EN ISO 13937-1 Textilie – Vlastnosti plošných textilií při dotržení – Část 1: Zjišťování síly při dotržení pomocí balistického kyvadla (Elmendorf)
 • ČSN EN ISO 12945-2 Textilie – Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování – Část 2: Modifikovaná metoda Martindale
Stálobarevnosti
 • ČSN EN ISO 105-C06 Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní
 • ČSN EN ISO 105-B02 Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: Zkouška s xenonovou výbojkou
 • ČSN EN ISO 105-E04 Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část E04: Stálobarevnost v potu
 • ČSN EN ISO 105-X12 Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část X12 : Stálobarevnost v otěru
Zdravotní nezávadnost
 • ČSN EN ISO 20645 Plošné textilie – Zjišťování antibakteriální aktivity – Zkouška šíření agarovou destičkou
 • ČSN EN ISO 20743 Textilie – Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků
 • AATCC TM 100-2012 Antibakteriální povrchové úpravy textilních materiálů: Posouzení
 • ASTM E2149-13a Normalizovaná zkušební metoda pro stanovení antimikrobiální aktivity antimikrobiálních činidel při dynamických podmínkách kontaktu
 • ČSN EN ISO 14184-1 Textilie – Stanovení formaldehydu – Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou)
 • ČSN EN ISO 3071 Textilie – Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu
 • ČSN EN ISO 15586 Jakost vod – Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou
 • ČSN EN 14362-1 Textilie – Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv – Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken

Kontakt pro informace ohledně testování spacích pytlů:

Neváhejte nás kontaktovat

Ing. Petr Nasadil

Vedoucí akreditované zkušební laboratoře
+420 543 426 730
Textilní zkušební ústav, s.p.

 

 

Kontakt pro informace ohledně testování spacích pytlů:

Neváhejte nás kontaktovat

Ing. Petr Nasadil

Vedoucí akreditované zkušební laboratoře
+420 543 426 730
Textilní zkušební ústav, s.p.