Přilby můžeme rozdělit na přilby průmyslové a přilby sportovní. Průmyslové ochranné přilby slouží k ochraně hlavy uživatele hlavně proti padajícím předmětům. Sportovní přilby slouží k ochraně hlavy uživatele při provádění jednotlivých druhů sportovních činností.

 • měření hmotnosti, stanovení zorného pole a chráněné oblasti
 • odolnost proti nárazu
 • odolnost proti úderu a průrazu
 • pevnost a účinnost uchycení náhlavní vložky
 • odolnost proti vztlaku
 • měření vůlí, výšek a dalších vzdáleností
 • odolnost upevnění podbradního pásku
 • odolnost proti plameni
 • odolnost proti příčné deformaci
 • průvodní dokumentace (výkresy, atd.)
 • návod k používání
 • značení (povinné údaje vyznačené na přilbě)
 • prasknutí přezky
 • překročení max. povolené hodnoty při zkoušce odolnosti proti nárazu
 • dotyk zkušebního hrotu s maketou hlavy
 • ČSN EN 397+A1 Průmyslové ochranné přilby
 • ČSN EN 812 Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou
 • ČSN EN 1078+A1 Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí
 • ČSN EN 1080 Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti
 • ČSN EN 1385 Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě
 • ČSN EN 12492 Přilby pro horolezce
 • ČSN EN 13484 Přilby pro sáňkaře
 • ČSN EN 1077 Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding
 • ČSN EN 1384 Přilby pro jezdce na koních
 • ČSN EN 966 Přilby pro létání a podobné sporty

Kontakt pro informace ohledně testování přileb:

Neváhejte nás kontaktovat

Ing. Jiří Liška

Zkušební technik
+420 724 186 236
Strojírenský zkušební ústav, s.p.