Během outdoorových aktivit se můžeme setkat s širokou škálou plynových spotřebičů. Jedná se zejména o varné spotřebiče (vařiče nebo grily), svítidla a topidla.

Spotřebiče většinou spalují plyn z plynové kartuše nebo menší plynové lahve, která může být připojena přímo v tělese spotřebiče nebo je připojena ke spotřebiči hadicí. Rozlišujeme spotřebiče nízkotlaké, kde je tlak plynu z kartuše (lahve) redukován regulátorem tlaku a přímotlaké, které spalují přímo plynnou složku odpařující se z plynové lahve.

Veškeré plynové spotřebiče musí výrobce před jejich uvedením na trh nechat přezkoušet v nezávislé zkušebně, aby bylo zajištěno, že spotřebiče odpovídají příslušným normám. Pokud zkoušky dopadnou dobře, vystaví zkušebna jako doklad o těchto zkouškách certifikát. Aby bylo zaručeno, že výrobce vyrábí výrobky ve stejném provedení a kvalitě jako při certifikačních zkouškách, provádí se také pravidelné kontroly přímo v místě, kde se spotřebiče vyrábí. Na každém plynovém spotřebiči by mělo být označení CE, doplněné číslem zkušebny, která provádí tyto kontroly.

 • prověření spotřebiče ve vztahu ke konstrukčním požadavkům, daným jednotlivými normami
 • těsnost plynového rozvodu
 • příkon spotřebiče / spotřeba paliva (musí být v souladu s hodnotou, kterou výrobce uvádí)
 • emise spalin, (zejména nebezpečné CO)
 • oteplení jednotlivých částí spotřebiče (např. aby se obsluha při vaření nepopálila)
 • funkce bezpečnostních prvků spotřebiče (např. pojistka plamene)
 • spotřebiče se zkouší v provozu s tzv. mezními plyny (simuluje např. „nekvalitní“ plyn v lahvi)
 • u některých typů vařičů se zkouší účinnost hořáků, atd.
 • návod k instalaci, obsluze a údržbě
 • značení výrobku, obalu
 • ČSN EN 484 Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Varné jednotky včetně varných jednotek s rožněm pro venkovní použití
 • ČSN EN 497 Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití
 • ČSN EN 498 Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Rožně pro venkovní použití
 • ČSN EN 521 Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů

Kontakt pro informace ohledně testování plynových spotřebičů

Neváhejte nás kontaktovat.

Michal Manhalter

Vedoucí oborové skupiny hořáky a zařízení ústředního vytápění
+420 541 120 433
+420 724 528 719
Strojírenský zkušební ústav, s.p.