Patří sem:

 • Pomocné šňůry                             ČSN EN 564
 • Popruhy                                         ČSN EN 565
 • Smyčky                                         ČSN EN 566
 • Lanové svěry                                 ČSN EN 567
 • Kotevní prostředky do ledu        ČSN EN 568
 • Skalní skoby                                   ČSN EN 569
 • Dynamická a statická lana           ČSN EN 892, ČSN EN 1891
 • Stoupací železa                             ČSN EN 893
 • Tlumiče nárazu                             ČSN EN 958
 • Zavrtávané skoby                        ČSN EN 959
 • Vklíněnce                                     ČSN EN 12270
 • Karabiny                                       ČSN EN 12275
 • Mechanické vklíněnce               ČSN EN 12276
 • Navazovací úvazky                     ČSN EN 12277
 • Kladky                                          ČSN EN 12278
 • Nářadí do ledu (cepíny)             ČSN EN 13089
 • Brzdící prostředky                       ČSN EN 15151 

Horolezecká výzbroj je velmi komplexní výrobek, na kterém se provádějí mnohé zkoušky, aby se ověřila jeho plná funkčnost a odolnost. Všechny požadavky, které zde uvádíme a které vycházejí z příslušných norem, by vaše horolezecká výzbroj měla splňovat. V tomto případě je povinná certifikace dle NV č. 21/2003 Sb. (směrnice 89/686/EHS). Nabízejí se v zásadě tři možnosti prokázání shody:

 • kvalita provedení konstrukce horolezecké výzbroje
 • rozměry
 • statická pevnost
 • dynamická pevnost
 • chemická odolnost
 • průvodní dokumentace (výkresy, materiálové listy, výrobní postupy, ...)
 • návod
 • značení (kompletnost, odolnost)
 • nedostatečná pevnost
 • nedostatečná dokumentace, návod a značení