Koloběžky jsou velmi komplexní výrobek, na kterém se provádějí mnohé zkoušky, aby se ověřila jeho plná funkčnost, odolnost a trvanlivost. Všechny požadavky, které zde uvádíme a které vychází z příslušné normy, by vaše koloběžka měla splňovat. V tomto případě je odpovědnost za prokázání shody s normou na výrobci, který musí deklarovat, že jeho výrobek všechny požadavky splňuje. Nabízejí se v zásadě tři možnosti prokázání shody:

 1. výrobce má vlastní zkušebnu a všechny parametry si ověřuje sám
 2. výrobce si nechá parametry ověřit v některé ze zkušeben, které jsou schopné potřebné zkoušky provádět
 3. výrobce to riskne, žádné parametry neověřuje a výrobek uvede na trh. Toto je však značně nebezpečná varianta jak pro výrobce, tak především pro samotného uživatele.
 • kvalita provedení konstrukce koloběžky

  (vyčnívající díly a okraje, …)

 • části, které se pohybují proti sobě

  (sklápěcí mechanismus, nastavovací mechanismus, …)

 • systém řízení

  (účinnost, pevnost)

 • deska/plošina
 • ložiska
 • osy/nápavy
 • kola
 • samopojistné příslušenství
 • mechanismus pro snížení rychlosti
 • pevnost

  (statická zátěžová zkouška, sloupek řízení, zkouška pádem, zkouška nárazem, zkouška odolnosti, …)

 • průvodní dokumentace (technické popisy,….)
 • návod
 • značení, obal (kompletnost, odolnost)
 • protismyková plocha na desce
 • pevnost konstrukce
 • nedostatečná dokumentace, návod a značení
 • ČSN EN 14619:2005 Kolečková sportovní zařízení – Koloběžky – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Kontakt pro informace ohledně testování koloběžek

Neváhejte nás kontaktovat.

Luboš Feigl

Vedoucí oborové skupiny
+420 483 348 227
+420 602 147 283
Strojírenský zkušební ústav, s.p.