Dětské kočárky jsou velmi komplexní výrobek, na kterém se provádějí mnohé zkoušky, aby se ověřila jeho plná funkčnost, odolnost a trvanlivost. Všechny požadavky, které zde uvádíme a které vychází z příslušné normy, by váš dětský kočárek měl splňovat. V tomto případě je odpovědnost za prokázání shody s normou na výrobci, který musí deklarovat, že jeho výrobek všechny požadavky splňuje. Nabízejí se v zásadě tři možnosti prokázání shody:

 1. výrobce má vlastní zkušebnu a všechny parametry si ověřuje sám
 2. výrobce si nechá parametry ověřit v některé ze zkušeben, které jsou schopné potřebné zkoušky provádět
 3. výrobce to riskne, žádné parametry neověřuje a výrobek uvede na trh. Toto je však značně nebezpečná varianta jak pro výrobce, tak především pro samotného uživatele.
 • kvalita provedení konstrukce dětského kočárku

  (díry, otvory, zachycení, ostré hrany, malé části, …)

 • rozměry
 • zádržný systém

  (účinnost, pevnost)

 • pohybující se části
 • zajišťovací mechanismus
 • parkovací a brzdící zařízení

  (provedení, účinnost,…)

 • stabilita
 • neporušenost konstrukce (pevnost, provedení, trvanlivost)
 • průvodní dokumentace (technické popisy,….)
 • návod
 • značení (kompletnost, odolnost)
 • rozměry
 • zajišťovací mechanismus
 • pevnost konstrukce
 • brzdy – nedostatečná účinnost, provedení
 • nedostatečná dokumentace, návod a značení
 • ČSN EN 1888:2012 Výrobky pro péči o dítě – Dětské kočárky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Kontakt pro informace ohledně testování dětských kočárků

Neváhejte nás kontaktovat.

Luboš Feigl

Vedoucí oborové skupiny
+420 483 348 227
+420 602 147 283
Strojírenský zkušební ústav, s.p.