„Funkční prádlo“ přispívá ke komfortu uživatele jak při sportu, tak při všech ostatních volnočasových i pracovních aktivitách. Jeho hlavní funkcí je mj. odvod vlhkosti (potu) z povrchu pokožky do svrchních vrstev oblečení tak, aby člověk neměl pocit „mokrého trička“. Toho lze dosáhnout vhodnou kombinací materiálů, vytvořením příze tak, aby se zvýšily kapilární síly v textilu a konstrukcí dílů prádla podle specifických potřeb těla při pohybu. Do kategorie funkčního prádla tak patří i termoprádlo a funkční ponožky.

Mezi další schopnosti „funkčního prádla“ mohou patřit antibakteriální vlastnosti, schopnost pohlcovat pach, nebo třeba i repelentní účinky proti hmyzu atd.

 

Vlastnosti pro podporu fyziologického komfortu

 • Schopnost transportu potu (MMT, BPI)

Termoregulační vlastnosti

 • Propustnost tepla a par

Mechanické vlastnosti

 • Změna rozměrů a vzhledu po údržbě praním
 • Odolnost vůči žmolkování

Stálobarevnost

 • Stálobarevnost v potu
 • Stálobarevnost v praní
 • Stálobarevnost v otěru

Zdravotní nezávadnost

 • Zkoušení vybraných ukazatelů zdravotní nezávadnosti (formaldehyd, pH, těžké kovy, aromatické aminy )
 • Antimikrobiální vlastnosti
 • Splnění vybraných parametrů kvality
 • Symboly údržby(značky pro praní, žehlení, sušení)
 • Pravdivost informací výrobce o vlastnostech (pokud jsou uvedeny)
 • Nevhodně zvolený postup údržby vedoucí k poškození výrobku
 • Nízká stálobarevnost
 • Pokles „funkčních vlastností“ opakovanou údržbou
 • Nevhodné používání změkčujících prostředků – aviváže
 • TNI CEN/TR 16422 Klasifikace termoregulačních vlastností
 • ČSN EN ISO 15831 Oděvy – Fyziologické účinky – Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny
 • ČSN EN ISO 12947-2 Textilie – Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale – Část 2: Zjišťování poškození vzorku
 • ČSN EN ISO 12945-2 Textilie – Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování – Část 2: Modifikovaná metoda Martindale
 • ČSN EN ISO 11092 Textilie – Fyziologické účinky – Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení)
 • ČSN EN ISO 9237 Textilie – Zjišťování prodyšnosti plošných textilií
 • ČSN EN ISO 6330 Textilie – Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií
 • AATCC TM-195 Schopnost plošných textilií odvádět kapalnou vlhkost

Stálobarevnosti:

 • ČSN EN ISO 105-X12 Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část X12 : Stálobarevnost v otěru
 • ČSN EN ISO 105-E04 Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část E04: Stálobarevnost v potu
 • ČSN EN ISO 105-C06 Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní

Zdravotní nezávadnost:

 • ČSN EN ISO 20645 Plošné textilie – Zjišťování antibakteriální aktivity – Zkouška šíření agarovou destičkou
 • ČSN EN ISO 20743 Textilie – Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků
 • AATCC TM 100-2012 Antibakteriální povrchové úpravy textilních materiálů: Posouzení
 • ASTM E2149-13a Normalizovaná zkušební metoda pro stanovení antimikrobiální aktivity antimikrobiálních činidel při dynamických podmínkách kontaktu
 • ČSN EN ISO 14184-1 Textilie – Stanovení formaldehydu – Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou)
 • ČSN EN ISO 3071 Textilie – Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu
 • ČSN EN ISO 15586 Jakost vod – Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou
 • ČSN EN 14362-1 Textilie – Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv – Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných bez extrakce

 

Kontakt pro informace ohledně testování funkčního prádla

Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Petr Nasadil

Vedoucí akreditované zkušební laboratoře
+420 543 426 730
Textilní zkušební ústav, s.p.