Horolezecká výzbroj je velmi komplexní výrobek, na kterém se provádějí mnohé zkoušky, aby se ověřila jeho plná funkčnost a odolnost. Všechny požadavky, které zde uvádíme a které vycházejí z příslušných norem, by vaše horolezecká výzbroj měla splňovat. V tomto případě je povinná certifikace dle NV č. 21/2003 Sb. (směrnice 89/686/EHS). Nabízejí se v zásadě tři možnosti prokázání shody:

  • kvalita provedení konstrukce horolezecké výzbroje
  • rozměry
  • statická pevnost
  • dynamická pevnost
  • chemická odolnost
  • průvodní dokumentace (výkresy, materiálové listy, výrobní postupy, ...)
  • návod
  • značení (kompletnost, odolnost)
  • nedostatečná pevnost
  • nedostatečná dokumentace, návod a značení

Kontakt pro informace ohledně testování kladek

Neváhejte nás kontaktovat.

Luboš Feigl

Vedoucí oborové skupiny
+420 483 348 227
+420 602 147 283
Strojírenský zkušební ústav, s.p.